• Our address:Mashhad, Razavi Khorasan Province, Iran

در صورتی که تمایل دارید در شرکت راموز استخدام شوید لطفا بر اساس تخصص خود فرم مربوطه را انتخاب نموده و تکمیل نمایید. بعد از برسی فرم های ارسالی در صورتی که صلاحیت شما تایید شود با شما تماس خواهیم گرفت